Over Jaap

Van oorsprong is Jaap Scheepswerktuigkundige maar stapte begin 80er jaren over naar 'de wal' om voor IBM het onderhoud te organiseren, eerst in het Hoofd- en districtskantoor, later het computercentrum in Zoetermeer.

Eind 80er jaren stapte hij over naar de advieswereld waar hij werktuigbouwkundig inspecteur werd en o.a. meewerkte aan de uniforme inspectiemethodiek voor de Rijksgebouwendienst, de voorloper van de latere NEN2767.

In 1992 startte hij zijn eigen inspectie- en adviesbureau waarna hij in opdracht van diverse partijen zoals overheden (provincies, gemeenten) maar ook vele bedrijven zoals de Gasunie, Aegon, Corio, Havenziekenhuis, Rotterdamse Schouwburg etc. inspecties en advieswerk uitvoerde zoals: meerjarenplannen, onderhoudsadvies, troubleshooting, contractmanagement en uitbesteding van diensten. Ook werd voor diverse organisaties de (eigen) technische dienst beoordeeld en werd geadviseerd hoe deze effectiever dan wel efficienter kon functioneren (Willem vd Berg stichting, Bloemenveiling Aalsmeer, Medisch Centrum Leeuwarden).

In 2004 startte hij met een project om productieproces gerelateerde koelinstallaties te optimaliseren bij Corus (ex Hoogovens, het huidige Tata Steel Europe). Vanaf 2006 werd hij accountmanager beheer en onderhoud een aantal Werkeenheden (businessunits) bij Corus en vanaf 2008 werd hij dat voor het grootste deel van de site IJmuiden met een jaarbudget van 20M. Daarbij speelde de relatie naar het productieproces een grote rol en de verdere professionalisering van beheer en onderhoud op basis van Assetmanagement door middel van een gedifferentieerd onderhoudsbeleid afgestemd op nut en noodzaak, gerelateerd aan de bedrijfsdoelen van Tata Steel Europe en die van IJmuiden in het bijzonder.

Heden ten dage houdt hij zich o.a. bezig met het onderzoek naar en de implementatie van Energy Efficiency van het vastgoed op de site, is betrokken het optimaliseren van het huisvestingsbeleid en deelonderzoeken m.b.t. de programma's 'Customer Value' en 'Cost Liquid Steel' die sterk gerelateerd zijn aan het primaire bedrijfsproces.

CoastSystems - training & advies voor professionals