Risico gestuurd ontwerpen en onderhouden

De visie op technische installaties, het tactisch beleid en operationele invulling, alles zou in het teken van de doorvertaling op risico’s moeten gaan. Het hebben van installaties, de bedrijfsvoering en zelfs de instandhouding zijn geen doelen in zichzelf. Ze hebben een relatie naar het bedrijfsdoelen en beïnvloeden die en dus vormen ze een zeker risico voor het bedrijf, de organisatie en het primaire doel.

Aan het eind van de trainingsdag ben je in staat om een objectiever beeld te schetsen van de doorvertaling van de (bedrijfs)visie van een organisatie met betrekking tot de input voor het beleid en de instandhouding van technische installaties die primair of secundair ondersteunend zijn van deze organisatie, op basis van risicomanagement.

Tijdens de dag komen de verschillende soorten risico's aan bod op strategisch, tactisch en operationeel niveau, elk met hun specifieke aandachtspunten en gevolgen voor de organisatie (top down) en de te maken keuzes. Risico-identificatie, die moet worden uitgevoerd door de verschillende management lagen, speelt daarbij een grote rol. Deze dient goed en nauwkeurig te worden uitgevoerd (input) zodat het beleid correct wordt vertaald in te maken keuzes.

Daarnaast zal worden ingegaan op de noodzakelijke (en vaak afwezige) 'bottom up' output-based prestatie-informatie op basis van (o.a.) 'Critical Risk Assessments' om de tactische aanpak te toetsen, zo nodig te corrigeren en het beleidsniveau te voorzien van kritische prestatie-indicatoren (de 'thermometer' die aangeeft hoe 'goed' het beleid is doorvertaald op grond van de gemeten resultaten).

Schrijf je in

CoastSystems - training & advies voor professionals

Voor wie

  • Eigenaren, beheerders en beleidsmedewerkers van Vastgoed en bijbehorende installaties zoals Ziekenhuizen, Woningbouwcorporaties, Industrie, kantoren, overheid etc
  • Technische dienstverleners en onderhoudsbedrijven
  • Technische diensten
  • Ontwerpbureaus

Waar en hoe laat

De training plaats op maandag 19 februari 2018, Congrescentrum De Eenhoorn.

  • Start 09:30 einde 16:30u
  • Koffie thee lunch is inbegrepen.
  • 50 meter van het centraal station van Amersfoort
  • Parkeren op eigen terrein voor auto is mogelijk

Kosten

€ 485,= voor de gehele dag, excl. BTW